HUMANITÆRT ARBEID


Humanitær innsamlingsaksjon Covid-19   Sammen med andre serbiske foreningen i Norge har Serbisk Forening Milos Obilic deltatt i humanitær innsamlingsaksjon for helseinstitusjoner i Serbia. 

   Under aksjon er samlet inn totalt 24.153,37 kr som er brukt til kjøp av medisinsk utstyr til barneklinikken «Tirsova» i Beograd. 

   SF Milos Obilic benytter anledningen til å takke alle som har bidratt.