ЧЛАНСТВО


   Члан Српског Удружења Милош Обилић може бити сваки норвешки грађанин једноставним попуњавањем обрасца за упис у удружење. 

   Члан удружења прихвата Статут Удружења и уредно измирује финансијске обавезе према удружењу (плаћа чланарину). Чланство у Удружењу је добровољно и траје до исписивања или искључења из Удружења. 

   Члан Удружења који својим поступцима и понашањем тешко повреди интересе и углед Удружења може бити одлуком Управног Одбора искључен из Удружења. Искључени члан може уложити жалбу Управном Одбору удружења у року од 14 дана од доношења одлуке о искључењу. Евентуална жалба се ставља на дневни ред Скупштине Удружења која доноси коначну одлуку. 


Упит за учлањење у 

Српско Удружење Милош ОбилићПошаљите на Ваше контакт-информације, а ми ћемо Вама послати дигитални образац за упис у удружење.