MEDLEMSKAP

   Enhver norsk borger kan være medlem av foreningen ved å bare fylle ut søknadsskjemaet.

   Medlemmet i foreningen aksepterer foreningens vedtekter og gjør opp de økonomiske forpliktelsene overfor foreningen (betaler medlemskontingenten). Medlemskap i foreningen er frivillig og varer til utvisning eller utvisning fra foreningen. 

  Et medlem av foreningen som alvorlig skader interessene og omdømmet til foreningen med hans handlinger og oppførsel, kan bli utvist fra foreningen ved Styrets beslutning. Et utvist medlem kan inngi en klage til foreningens Styre innen 14 dager etter beslutningen om bortvisning. Eventuell klage settes på dagsordenen for Foreningens Forsamlingen, som tar den endelige avgjørelsen.


Bruk skjemaet for å søke om medlemskapSend oss dine kontaktdetaljer og vi vil vurdere din medlemskaps forespørsel.